ਨਿੰਮ

ਨਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੇ ਗੁਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਰੋਗੋਂ  ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।  ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਵਾਖਾਨਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਆਪਣੇ ਔਸ਼ਧੀਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਆਉਰਵੇਦਿਕ ਮੇਡਿਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  …

ਨਿੰਮ Read More »